Støtte til energitiltak i boliger

Enovas støtte til energitiltak i bolig er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Du kan søke om støtte til sentralt varmestyringssystem, solfanger, utfasing av oljekjel og omlegging fra elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme.    
Støttesatser Du kan få støtte for inntil 20 % (35 % for sentralt varmestyringssystem) av dokumenterte kostnader opp til et maksimalt støttebeløp. Sats for tilskudd til sentralt varmestyringssystem er inntil 4 000 kroner. Sats for solfanger er inntil 10 000 kroner. Sats for utfasing av oljekjel er inntil 25 000 kroner. Satser for omlegging fra elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme er inntil 10 000 og 20 000 kroner.

https://etib.enova.no/

 

Alle priser er inkludert standard montering med gjennomføring på trevegg.

Inntil 6 meter rør, 8m signal kabel, 4m kanaler, gummidempere og standard veggbraketter.

Kjøleteknisk installasjon, igangkjøring og opplæring.

Hulltaking i mur og betong, evt snekker og mure arbeid samt el.arbeider er ikke inkludert.

Priser gjelder ferdig kjøleteknisk montert innen en radius på 150 km fra Trondheim.

For kunder andre steder i landet formidler vi kontakt til samarbeidspartnere lokalt.

lagt til handlevogn