Mypack 1-5 kg         152.-
Mypack 5-10 kg        189.-
Mypack 10-20 kg      198.-
Alle varer over 20 kg blir fakturert med 6 % - 10 % av kjøpesummen.
Ved kostbare order vil fraktsatsene bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.
Østlandet 6 %
Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge 8 %
Nord-Norge 10 %

Trinnlydsplater og sponplater med spor er volumvarer og vil bli fakturert med virkelig frakt for hver forsendelse

Retur av feilbestilte varer er mulig. Dette skjer for kundens regning. Retur skal skje uten ugrunnet opphold og en kan ikke påregne full tilbakebetaling på varer en har hatt liggende.

Ved evt feil og reklamasjoner må den defekte varen returneres. Hvis dette ikke skjer innen 14 dager etter at ny vare er sendt ut, vil den nye bli fakturert.

lagt til handlevogn