Støtte til energitiltak i boliger

Enovas støtte til energitiltak i bolig er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Du kan søke om støtte til sentralt varmestyringssystem, solfanger, utfasing av oljekjel og omlegging fra elektrisk oppvarming til fornybar vannbåren varme.  
  
Støtte til omlegging til vannbåren varme finner du her 

Støtte til utfasing av oljekjel finner du her

RING ELLER MAIL TIL VÅR VARMEPUMPE SPESIALIST:

hans@topvvs.no

Hans Olav på telefon 45 96 12 28

Hans Olav er F Gass sertifisert kategori 1

 

Alle priser er inkludert standard montering med gjennomføring på trevegg.

Inntil 6 meter rør, 8m signal kabel, 4m kanaler, gummidempere og standard veggbraketter.

Kjøleteknisk installasjon, igangkjøring og opplæring.

Hulltaking i mur og betong, evt snekker og mure arbeid samt el.arbeider er ikke inkludert.

Priser gjelder ferdig kjøleteknisk montert innen en radius på 150 km fra Trondheim.

For kunder andre steder i landet formidler vi kontakt til samarbeidspartnere lokalt.

 

 

lagt til handlevogn